Dagligvareutsalg

Dagligvareutsalg

Etter hvert som folk endrer livsstil og vaner rundt om i verden, er utsalgsformater og tilbud overalt under stadig press. Forbrukerne har blitt mye mer følsomme overfor kvalitet, spesielt med hensyn til helse og sikkerhet, og legger lista høyt for hvordan og hvor varene presenteres. Som din partner vil Ecolab hjelpe deg med å tilby et rent, sikkert og effektivt miljø der varer presenteres på en godt synlig, hygienisk og attraktiv måte – og gi kundene en handleopplevelse som blir enda mer fornøyelig og trygg.

Vi har den geografiske rekkevidden for å gjøre overlegen service til en realitet, uansett hvor butikken er lokalisert. Ved hver utkallelse samler våre ansatte verdifulle data for deg på butikknivå, og hjelper deg med å forebygge matsikkerhetsfarer og sørge for høye kvalitetsstandarder. Noen av dataene vi innhenter for deg er:

  • Rengjøringsprosesser som har blitt implementert
  • Opplæring som har blitt gitt til dine ansatte
  • Generelle anbefalinger som gjelder prosesseffektivitet og matsikkerhet

Våre medarbeidere gir dine ansatte den nødvendige opplæringen for å minimalisere farene knyttet til matsikkerhet i hele virksomheten. Ecolab gir deg bransjeledende opplæring innenfor:

  • Håndtering av kjemiske produkter og riktige rengjøringsmetoder
  • Personlig hygiene og forebygging av krysskontaminasjon
  • Matsikkerhetssertifisering
Back to Top